O deci

Kompletni preventivni redovni pregledi oka najbolji su način da se sačuva zdravlje očiju kod Vašeg deteta i problemi uoče na vreme. Nekada, u želji da izbegnu dečji plač, roditelji ne žele da urade kompletan očni pregled, koji uključuje širenje zenica, pregled očnog dna i određivanje dioptrije. Međutim, samo na taj način sa sigurnošću može da se zna da li je oko zdravo, ili postoji neki problem.

milka 7

Prema preporuci Ministarstva zdravlja  obavezan oftalmološki pregled radi se u drugoj godini. Tada ne može tačno da se zna vidna oštrina, tj. kako dete vidi, jer ono još ne može da čita. To je moguće utvrditi tek kada dete ima četiri ili pet godina, ali kod nas u tom uzrastu pregled nije obavezan, već tek pred polazak u školu, kada za efikasno rešavanje nekih problema može da bude kasno, naročito za lečenje slabovidosti (ambliopije).

PRIHVATANJE NAOČARA | POREMEĆAJI VIDA | UV ZAŠTITA | SAČUVAJTE VID DETETU | KONTAKTNA SOČIVA


logo