Vrste plastike

Monofokalna sočiva čitavom svojom površinom i jednakom snagom prelamaju i fokusiraju sliku u jednu žarišnu daljinu.
Sva sočiva ispunjavaju međunarodne standarde ISO 1489-2003, ISO 8980-3-1999, ISO 8980-1-2004, ISO 8980-2-2004 i direktivu 93/42 CEE.

Belo sočivo 1.50

Lako organsko sočivo malog indexa. Duplo lakše nego mineralno sočivo istog indexa. Izrađuje se i u asferičnoj izvedbi, što omogućava dodatno smanjenje debljine sočiva uz poboljšanje kvaliteta slike.

Index loma:1.502

Abbeov broj:58

Specifična težina:1.32 g/cm3

UV B zaštita:100%

UV A zaštita:76%

Kategorija filtra:0

Za vožnju danju:Da

Za vožnju noću:Da

Preporuke: Ova sočiva preporučujemo za sve dioptrije, ukoliko nemate zahteva za tanjim sočivima lepšeg estetskog izgleda. Preporučujemo nanošenje HMC sloja za pobljšanje optičkih i mehaničkih kvaliteta sočiva.

Lentikularno sočivo 1.50

Lentikularno sočivo asferičnog dizajna. Korisni prečnik do Ø 56mm za pluseve i Ø 40mm za minuse.

Index loma:1.502

Abbeov broj:58

Specifična težina:1.32 g/cm3

UV B zaštita:100%

UV A zaštita:76%

Kategorija filtra:0

Za vožnju danju:Da

Za vožnju noću:Da

Preporuke: Preporučujemo za visoke pozitivne i negativne dioptrije.

Belo sočivo 1.56

Sočivo srednjeg indexa loma. Odlikuje se smanjenom debljinom i dobrim kvalitetom slike. Obezbeđuju potpunu UV zaštitu oka. Zaštitni sloj protiv grebanja je uključen u cenu. Izrađuje se i u asferičnoj izvedbi, što omogućava dodatno smanjenje debljine sočiva uz poboljšanje kvaliteta slike.

Index loma:1.560

Abbeov broj:38

Specifična težina:1.28 g/cm3

UV B zaštita:100%

UV A zaštita:95%

Kategorija filtra:0

Za vožnju danju:Da

Za vožnju noću:Da

Preporuke: Preporučujemo za dioptrije iznad +/- 2.00. Preporučujemo nanošenje antirefleksa (MC) zbog poboljšanja kvaliteta slike

Belo sočivo 1.60

Sočivo srednjeg indexa loma veoma tanka i laka. Oko 40% tanja od sočiva indexa 1.50. Obezbeđuju potpunu UV zaštitu oka. Zaštitni sloj protiv grebanja je uključen u cenu. Izrađuje se i u asferičnoj izvedbi, što omogućava dodatno smanjenje debljine sočiva uz poboljšanje kvaliteta slike.

Index loma:1.600

Abbeov broj:42

Specifična težina:1.30 g/cm3

UV B zaštita:100%

UV A zaštita:100%

Kategorija filtra:0

Za vožnju danju:Da

Za vožnju noću:Da

Preporuke: Preporučujemo za dioptrije iznad +/- 2.00. Asferični dizajn omogućava dodatno smanjenje debljine sočiva uz poboljšanje kvaliteta slike. Zbog dobrih mehaničkih osobina ova sočiva preporučujemo za ugradnju u okvire na bušenje. Preporučujemo nanošenje antirefleksa (MC) zbog poboljšanja kvaliteta slike.

Belo sočivo 1.67

Sočivo visokog indexa loma, izuzetno tanka i lepog estetskog izgleda. Oko 60% tanja od sočiva indexa 1.50. Obezbeđuju potpunu UV zaštitu oka. Zaštitni sloj protiv grebanja je uključen u cenu. Izrađuje se i u asferičnoj izvedbi, što omogućava dodatno smanjenje debljine sočiva uz poboljšanje kvaliteta slike.

Index loma:1.670

Abbeov broj:32

Specifična težina:1.35 g/cm3

UV B zaštita:100%

UV A zaštita:92%

Kategorija filtra:0

Za vožnju danju:Da

Za vožnju noću:Da

Preporuke: Preporučujemo za sve veće dioptrije. Asferični dizajn omogućava dodatno smanjenje debljine sočiva uz poboljšanje kvaliteta slike. Zbog dobrih mehaničkih osobina ova sočiva preporučujemo za ugradnju u okvire na bušenje. Zbog visokg indeksa loma preporuka je nanošenje antirefleksa (MC).

Belo sočivo 1.74

Sočivo veoma visokog indexa loma. Ova se sočiva izrađuju samo u negativnim dioptrijama. Obezbeđuju potpunu UV zaštitu oka. Zaštitni sloj protiv grebanja je uključen u cenu. Asferični dizajn omogućava dodatno smanjenje debljine sočiva uz poboljšanje kvaliteta slike.

Index loma:1.740

Abbeov broj:33

Specifična težina:1.47 g/cm³

UV B zaštita:100%

UV A zaštita:92%

Kategorija filtra:0

Za vožnju danju:Da

Za vožnju noću:Da

Preporuke: Preporučujemo za korekciju visoke myopije (kratkovidnosti) iznad -6.00. Zbog visokog indeksa loma preporuka je nanošenje antirefleksa (MC).

Fotoosetljivo sočivo 1.50

Lako fotoosetljivo sočivo malog indexa koje u zavisnosti od vrste tamni na sivu ili braon boju. Odlikuje ih veoma velika brzina reagovanja na uslove osvetljenosti. Obezbeđuju potpunu UV zaštitu oka. U neaktivnom stanju sa HMC slojem imaju veću transparentnost nego organska sočiva bez HMC sloja (propuštaju čak do 94% svetlosti). Zaštitni sloj protiv grebanja je uključen u cenu. Izrađuje se i u asferičnoj izvedbi, što omogućava dodatno smanjenje debljine sočiva uz poboljšanje kvaliteta slike.

Index loma:1.501

Abbeov broj:57

Specifična težina:1.29 g/cm3

UV B zaštita:100%

UV A zaštita:100%

Kategorija filtra:0-3

Za vožnju danju:Da

Za vožnju noću:Da

Preporuke: Ove Vrste plastike Vam preporučujemo za naočare za daljinu. Ona, kad su izložena sunčevoj svetlosti potamne do 85% u zavisnosti od intenziteta sunčeve svetlosti i nivoa UV zračenja (čak za 30 sekundi) i pružaju 100% UVA i UVB zaštitu. Uveče ili u prostoriji ova su sočiva potpuno prozirna. Preporučujemo nanošenje antirefleksa (MC) zbog poboljšanja kvaliteta slike.

Fotoosetljivo sočivo 1.60

Lako i tanko fotoosetljivo sočivo koje u zavisnosti od vrste tamni na sivu ili braon boju. Odlikuje ih veoma velika brzina reagovanja na uslove osvetljenosti. Obezbeđuju potpunu UV zaštitu oka. U neaktivnom stanju sa HMC slojem imaju veću transparentnost nego organska sočiva bez HMC sloja (propuštaju čak do 94% svetlosti). Zatamnjene izgledaju kao naočare za sunce. Zaštitni sloj protiv grebanja je uključen u cenu. Izrađuje se i u asferičnoj izvedbi, što omogućava dodatno smanjenje debljine sočiva uz poboljšanje kvaliteta slike.

Index loma:1.600

Abbeov broj:42

Specifična težina:1.29 g/cm³

UV B zaštita:100%

UV A zaštita:100%

Kategorija filtra:0-3

Za vožnju danju:Da

Za vožnju noću:Da

Preporuke: Ovu vrstu sočiva Vam preporučujemo za naočare za daljinu i naročito za veće dioptrije. Ona, kad su izložena sunčevoj svetlosti potamne do 85% u zavisnosti od intenziteta sunčeve svetlosti i nivoa UV zračenja (čak za 30 sekundi) i pružaju 100% UVA i UVB zaštitu. Uveče ili u prostoriji ova su sočiva potpuno prozirna. Preporučujemo nanošenje antirefleksa (MC) zbog poboljšanja kvaliteta slike.

Fotoosetljivo sočivo 1.67

Lako i izuzetno tanko fotoosetljivo sočivo koje u zavisnosti od vrste tamni na sivu ili braon boju. Odlikuje ih veoma velika brzina reagovanja na uslove osvetljenosti. Obezbeđuju potpunu UV zaštitu oka. U neaktivnom stanju sa HMC slojem imaju veću transparentnost nego organska sočiva bez HMC sloja (propuštaju čak do 94% svetlosti). Zatamnjene izgledaju kao naočare za sunce. Zaštitni sloj protiv grebanja je uključen u cenu. Izrađuje se i u asferičnoj izvedbi, što omogućava dodatno smanjenje debljine sočiva uz poboljšanje kvaliteta slike.

Index loma:1.670

Abbeov broj:38

Specifična težina:1.35 g/cm3

UV B zaštita:100%

UV A zaštita:100%

Kategorija filtra:0-3

Za vožnju danju:Da

Za vožnju noću:Da

Preporuke: Ovu vrstu sočiva Vam preporučujemo za naočare za daljinu i naročito za veće dioptrije. Ona, kad su izložena sunčevoj svetlosti potamne do 85% u zavisnosti od intenziteta sunčeve svetlosti i nivoa UV zračenja (čak za 30 sekundi) i pružaju 100% UVA i UVB zaštitu. Uveče ili u prostoriji ova su sočiva potpuno prozirna. Preporučujemo nanošenje antirefleksa (MC) zbog poboljšanja kvaliteta slike.

Bifokalna sočiva Vam pružaju jasan vid na dve udaljenosti, na daljinu i na blizinu, te nije potrebna stalna promena naočara za daljinu i za čitanje.
Prednosti: eliminišu potrebu za stalnim menjanjem naočara za daljinu i za blizinu.
Mane: postoji jasna i vidljiva granica između dela za daljinu i čitanje, “skok slike” na graničnom pojasu, nema korekcije za srednje udaljenosti.
Sva sočiva ispunjavaju međunarodne standarde ISO 1489-2003, ISO 8980-3-1999, ISO 8980-1-2004, ISO 8980-2-2004 i direktivu 93/42 CEE.

Belo bifokalno sočivo 1.50

Lako bifokalno sočivo malog indexa namenjeno za korekciju prezbiopie, omogućuje korekciju vida za daljinu i za blizinu.

Index loma:1.502

Abbeov broj:58

Specifična težina:1.32 g/cm3

UV B zaštita:100%

UV A zaštita:76%

Kategorija filtra:0

Za vožnju danju:Da

Za vožnju noću:Da

Preporuke: Organska bifokalna sočiva preporučujemo svakome kome je potrebna korekcija vida i za daljinu i za blizinu. Korisniku obezbeđuje komfor, jer nije potrebnna stalna promena naočara za daljinu i za čitanje. Bifokalna sočiva odlikuje laka adaptacija. Nekim korisnicima može zasmetati nedostatak dioptrija za srednje udaljenosti, zato za korekciju prezbiopije je bolje rešenje progresivno sočivo.

Fotoosetljivo bifokalno sočivo 1.50

Fotoosetljivo bifokalno sočivo koje u zavisnosti od vrste tamni na sivu ili braon boju.

Index loma:1.502

Abbeov broj:57

Specifična težina:1.29 g/cm3

UV B zaštita:100%

UV A zaštita:100%

Kategorija filtra:0-3

Za vožnju danju:Da

Za vožnju noću:Da

Preporuke: Ovu vrstu sočiva Vam preporučujemo za naočare za daljinu. Ona, kad su izložena sunčevoj svetlosti potamne do 85% u zavisnosti od intenziteta sunčeve svetlosti i nivoa UV zračenja i pružaju 100% UVA i UVB zaštitu.

Progresivna sočiva Vam pružaju jasan vid na svim udaljenostima, kod njih se dioptrijska jačina postepeno, progresivno menja od korekcije za daljinu do korekcije za blizinu. Spuštanjem pogleda prema dole, gleda se na sve jačem delu sočiva sve do neophodne korekcije za komforan vid na blizinu.
Prednosti: komforan vid na svim udaljenostima.
Mane: smanjena oštrina vida na bočnim delovima sočiva.

FreeFocal progresivna sočiva koja se nalaze u našoj ponudi su progresivna sočiva najnovije generacije. Kod FreeFocal progresiva značajno je poboljšan kvalitet vida kroz celu površinu sočiva. Dioptrijska jačina je precizna i tačna u širokom polju za čitanje, a neželjena cilindrična delovanja bočno od progresivnog koridora su značajno smanjena. Deo za daljinu pruža široko vidno polje bez deformacija.

FreeFocal progresivna sočiva se izrađuju u tri modela: Optima, sa izbalansiranim odnosom oštrine i širine vidnog polja za daljinu i za čitanje, Dynamic, sa širim vidnim poljem za daljinu Indoor, sa zadovoljavajućom širinom vidnog polja za daljinu i izuzetno prijatnim i širokim vidnim poljem za blizinu.

Minimalna visina ugradnje kod FreeFocal progresiva se kreće od 15mm do 17mm, a kod modela Optima do 21mm. To znači da od centra zenica do ruba okvira treba obezbediti minimalno od 15mm do 21mm.

Sva sočiva ispunjavaju međunarodne standarde ISO 1489-2003, ISO 8980-3-1999, ISO 8980-1-2004, ISO 8980-2-2004 i direktivu 93/42 CEE.

Belo progresivno sočivo FreeFocal 1.50

Progresivno sočivo malog indexa namenjeno za korekciju prezbiopije. Korisniku obezbeđuje komfor, jer nije potrebnna stalna promena naočara za daljinu i za čitanje. Zaštitni sloj protiv grebanja (HC) je uključen u cenu.

Index loma:1.502

Abbeov broj:58

Specifična težina:1.32 g/cm3

UV B zaštita:100%

UV A zaštita:76%

Kategorija filtra:0

Za vožnju danju:Da

Za vožnju noću:Da

Preporuke: Progresivna sočiva preporučujemo svakome kome je potrebna korekcija vida i za daljinu i za blizinu. Zbog malog indexa loma, kod većih dioptrija ona su debela. Zato ovu vrstu sočiva preporučujemo samo za manje dioptrije. Za poboljšanje optičkih kvaliteta sočiva preporučujemo MC (Multi Coat) ili SC (Satin Coat) antirefleksni sloj.

Belo progresivno sočivo FreeFocal 1.56

Progresiv srednjeg indexa loma. Odlikuje se smanjenom debljinom i dobrim kvalitetom slike. Zaštitni sloj protiv grebanja (HC) je uključen u cenu.

Index loma:1.560

Abbeov broj:38

Specifična težina:1.28 g/cm3

UV B zaštita:100%

UV A zaštita:95%

Kategorija filtra:0

Za vožnju danju:Da

Za vožnju noću:Da

Preporuke: Progresivna sočiva preporučujemo svakome kome je potrebna korekcija vida i za daljinu i za blizinu. Ovu vrstu progresiva zbog malo većeg indexa loma preporučujemo i za malo veće dioptrije. Za poboljšanje optičkih kvaliteta sočiva preporučujemo MC (Multi Coat) ili SC (Satin Coat) antirefleksni sloj.

Belo progresivno sočivo FreeFocal 1.60

Progresiv visokog indexa loma. Izuzetno tanka sočiva sa odličnom kvalitetom slike. Zaštitni sloj protiv grebanja (HC) je uključen u cenu. Obezbeđuju potpunu UV zaštitu oka.

Index loma:1.600

Abbeov broj:42

Specifična težina:1.30 g/cm3

UV B zaštita:100%

UV A zaštita:100%

Kategorija filtra:0

Za vožnju danju:Da

Za vožnju noću:Da

Preporuke: Progresivna sočiva preporučujemo svakome kome je potrebna korekcija vida i za daljinu i za blizinu. Ovu vrstu progresiva zbog većeg indexa loma preporučujemo i za veće pozitivne i negativne dioptrije. Zbog visokog indeksa loma preporučujemo MC (Multi Coat) ili SC (Satin Coat) antirefleksni sloj da bi se smanjile refleksije sa površine sočiva.

Belo progresivno sočivo FreeFocal 1.67

Progresiv veoma visokog indexa loma. Izuzetno tanka sočiva. Zaštitni sloj protiv grebanja (HC) je uključen u cenu.

Index loma:1.670

Abbeov broj:32

Specifična težina:1.35 g/cm3

UV B zaštita:100%

UV A zaštita:92%

Kategorija filtra:0

Za vožnju danju:Da

Za vožnju noću:Da

Preporuke: Progresivna sočiva preporučujemo svakome kome je potrebna korekcija vida i za daljinu i za blizinu. Ovu vrstu progresiva zbog visokog indexa loma preporučujemo za veće pozitivne a naročito za visoke negativne dioptrije. Zabog visokog indeksa loma preporučujemo MC (Multi Coat) ili SC (Satin Coat) antirefleksni sloj da bi se smanjile refleksije sa površine sočiva.

Fotoosetljivo progresivno sočivo FreeFocal 1.50

Fotoosetljivo progresivno sočivo malog indexa namenjeno za korekciju prezbiopie. Obezbeđuje komfor, jer nije potrebnna stalna promena naočara za daljinu i za čitanje, uz to u zavisnosti od intenziteta sunčeve svetlosti i nivoa UV zračenja potamni i do 85% (čak za 30 sekundi) i pruža 100% UVA i UVB zaštitu. Odlikuje ih veoma velika brzina reagovanja na uslove osvetljenosti i tamne na sivu ili braon boju. U neaktivnom stanju sa HMC slojem imaju veću transparentnost nego organska sočiva bez HMC sloja (propuštaju čak do 94% svetlosti). Zaštitni sloj protiv grebanja (HC) je uključen u cenu.

Index loma:1.502

Abbeov broj:57

Specifična težina:1.29 g/cm3

UV B zaštita:100%

UV A zaštita:100%

Kategorija filtra:0-3

Za vožnju danju:Da

Za vožnju noću:Da

Preporuke: Progresivna sočiva preporučujemo svakome kome je potrebna korekcija vida i za daljinu i za blizinu. Zbog malog indexa loma, kod većih dioptrija ona su debela. Zato ovu vrstu sočiva preporučujemo samo za manje dioptrije. Za poboljšanje optičkih kvaliteta sočiva preporučujemo MC (Multi Coat) ili SC (Satin Coat) antirefleksni sloj.

Fotoosetljivo progresivno sočivo FreeFocal 1.60

Fotoosetljivo progresivno sočivo visokog indexa namenjeno za korekciju prezbiopie. Obezbeđuje komfor, jer nije potrebnna stalna promena naočara za daljinu i za čitanje, uz to u zavisnosti od intenziteta sunčeve svetlosti i nivoa UV zračenja potamni i do 85% (čak za 30 sekundi) i pruža 100% UVA i UVB zaštitu. Odlikuje ih veoma velika brzina reagovanja na uslove osvetljenosti i tamne na sivu ili braon boju. U neaktivnom stanju sa HMC slojem imaju veću transparentnost nego organska sočiva bez HMC sloja (propuštaju čak do 94% svetlosti). Zaštitni sloj protiv grebanja (HC) je uključen u cenu.

Index loma:1.600

Abbeov broj:42

Specifična težina:1.29 g/cm3

UV B zaštita:100%

UV A zaštita:100%

Kategorija filtra:0-3

Za vožnju danju:Da

Za vožnju noću:Da

Preporuke: Progresivna sočiva preporučujemo svakome kome je potrebna korekcija vida i za daljinu i za blizinu. Ovu vrstu progresiva zbog većeg indexa loma preporučujemo i za veće pozitivne i negativne dioptrije. Za poboljšanje optičkih kvaliteta sočiva preporučujemo MC (Multi Coat) ili SC (Satin Coat) antirefleksni sloj.

Fotoosetljivo bifokalno sočivo 1.50

Fotoosetljivo bifokalno sočivo koje u zavisnosti od vrste tamni na sivu ili braon boju.

Index loma:1.502

Abbeov broj:57

Specifična težina:1.29 g/cm3

UV B zaštita:100%

UV A zaštita:100%

Kategorija filtra:0-3

Za vožnju danju:Da

Za vožnju noću:Da

Preporuke: Ovu vrstu sočiva Vam preporučujemo za naočare za daljinu. Ona, kad su izložena sunčevoj svetlosti potamne do 85% u zavisnosti od intenziteta sunčeve svetlosti i nivoa UV zračenja i pružaju 100% UVA i UVB zaštitu.

Organska ili plastična sočiva novije generacije koja su izrađena od specijalnih sirovina koja imaju superiorne mehaničke ili specijalne optičke karakteristike: Impact Policarbonat i Trivex sočiva u prvom redu odlikuje velika čvrstoća i 100% UV zaštita oka. Zbog izuzetne čvrstoće i elastičnosti naročito su pogodna za ugradnju u okvire na bušenje. Polaroidna sočiva koja potpuno eliminišu blještanje, pogodna za krstarenje, ribolov, zimske sportove i druge aktivnosti na otvorenom. Sva sočiva ispunjavaju međunarodne standarde ISO 1489-2003, ISO 8980-3-1999, ISO 8980-1-2004, ISO 8980-2-2004 i direktivu 93/42 CEE

Impact 1.55

Sočivo sa izuzetnim optičkim i mehaničkim karakteristikama. Izrađuju se kao monofokalna ili kao FreeSense progresivna sočiva. Zaštitni sloj protiv grebanja je uključen u cenu.

Index loma:1.550

Abbeov broj:43

Specifična težina:1.19 g/cm3

UV B zaštita:100%

UV A zaštita:99%

Kategorija filtra:0

Za vožnju danju:Da

Za vožnju noću:Da

Preporuke: Ovu vrstu sočiva preporučujemo za ugradnju u okvire na bušenje zbog izuzetne mehaničke čvrstoće i elastičnosti. Preporučujemo nanošenje antirefleksa (MC) zbog poboljšanja kvaliteta slike.

Polycarbonate 1.59

Policarbonat u prvom redu odlikuje velika čvrstoća i 100% UV zaštita oka. Zaštitni i antirefleksni sloj (HMC) je uključen u cenu.

Index loma:1.590

Abbeov broj:30

Specifična težina:1.20 g/cm3

UV B zaštita:100%

UV A zaštita:100%

Kategorija filtra:0

Za vožnju danju:Da

Za vožnju noću:Da

Preporuke: Ovu vrstu sočiva preporučujemo za ugradnju u okvire na bušenje zbog izuzetne mehaničke čvrstoće i elastičnosti.

Napomena: Iako je policarbonat najčvršći materjal na tržištu veoma je ostljiv na hemikalije.

Trivex 1.53

Organsko sočivo Trivex u prvom redu odlikuje velika čvrstoća i 100% UV zaštita oka. Dobre optičke karakteristike (povećan index prelamanja i visok Abbe-ov broj) obezbeđuju dobar kvalitet slike.

Index loma:1.530

Abbeov broj:43

Specifična težina:1.11 g/cm3

UV B zaštita:100%

UV A zaštita:100%

Kategorija filtra:0

Za vožnju danju:Da

Za vožnju noću:Da

Preporuke: Ovu vrstu sočiva preporučujemo za ugradnju u okvire na bušenje zbog izuzetne mehaničke čvrstoće i elastičnosti. Preporučujemo nanošenje antirefleksa (MC) zbog poboljšanja kvaliteta slike.

Polaroid 1.50

Sočiva koja potpuno eliminišu blještanje. Za razliku od fotoosetljivih sočiva, polaroidna sočiva deluju i kad nisu izložena UV zračenju sunca. Jedan od primera je vetrobransko staklo koje donekle eliminiše UV zračenje potrebno za zatamnjenje fotoosetljivih sočiva. Izrađuju se kao monofokalna ili kao FreeSense progresivna sočiva.

Preporuke: Posebno pogodna sočiva u uslovima dnevne vožnje pri sunčanom vremenu jer pružaju 100% zaštitu od blještanja i jakog sunca. Za krstarenje, ribolov, zimske sportove i druge aktivnosti na otvorenom, bez obzira na godišnje doba. Efikasna zaštita prilikom vožnje, pored vodenih površina i snegu. Pogodna za sve osobe koje imaju osetljive oči te za osobe koje obavljaju aktivnosti na otvorenom (rad, sport, razonoda) i u blizini površina sa visokom refleksijom (sneg, voda). Sprečavanje blještanja – Postojanost boja – Bolji kontrast – 100% UV-A/UV-B zaštita

Nampoena: Ova sočiva se ne mogu koristiti za vožnju noću.

Tvrdi sloj – Hard Coat – HC

Tvrdi sloj se nanosi samo na organska sočiva. Ima funkciju da organsko sočivo učini što otpornijim na površinska oštećenja i grebanje.

Preporuke: Kod većine organskih sočiva tvrdi sloj je uključen u cenu, odnosno sočivo se fabrički isporučuje sa HC slojem. Ukoliko to nije slučaj preporučujemo da Vaše sočivo dodatno zaštitite od grebanja.

Antireflex – Multi Coat – MC

Ukoliko se sočivo već fabrički isporučuje sa HC slojem, moguće je dodatno oplemenjivanje organskih sočiva i sa MC antirefleksnim slojem. Sa površina sočiva dolazi do delimičnog odbijanja svetlosti. Ova se pojava naziva refleksija. Refleksija u velikoj meri utiče na kvalitet vida, jer smanjuje procenat svetlosti koja prolazi kroz sočivo. Procenat reflektovane svetlosti zavisi od materjala sočiva i ono je to veće što je veći index prelamanja sočiva. Za sočivo indexa 1.50 procenat refleksije iznosi 8%, dok za sočivo indexa 1.90 iznosi čak 18%. Refleksija izaziva niz nepovoljnih efekata kao što je zamor očiju, efekat zvezde. Kod organskih sočiva MC antirefleks se nanosi samo u kombinaciji sa HC slojem.

Preporuke: Preporučujemo Vam da Vaša sočiva oplemenite uz tvrdi sloj i antirefleksnim slojem, da bi ste u velikoj meri poboljšali kako mehaničke tako i optičke karakteristike Vaših sočiva

Antireflex sa zaštitnim slojem – Hard Multi Coat – HMC

HMC sloj ima zajedničke osobine HC i MC sloja.

Preporuke: Posebno se preporučuje primena MC sloja kod materijala sa povećanim indeksom prelamanja i kod fotoosetljivih organskih materijala (Transitions i Sunsensors). Antirefleks na fotoosetljivim organskim sočivima omogućava transparentnosti ovih sočiva, u neaktiviranom stanju tj. uslovima rada u zatvorenom prostoru, sa odgovarajućim belim sočivima, a da pritom zadržavaju 100% zaštitu od UV zračenja koje je prisutno u kancelarijskom okruženju ( neonsko osvetljenje, ekrani računara , itd.).

Satin Coat – SC

Satin coat je višeslojni antirefleks sa superiornim hidrofobnim svojstvima. Satin coat stvara glatku kompaktnu površinu na Vašim sočivima i omogućava sigurnu zaštitu od lepljenja nećistoća i masnih naslaga. Pri uslovima zamagljivanja, usled nemogućnosti lepljenja, čestice vodene pare će brzo izčeznuti sa površine Vaših sočiva.

Preporuke: Posebno se preporučuje primena SC sloja kod materijala sa povećanim indeksom prelamanja i kod fotoosetljivih organskih materijala (Transitions i Sunsensors). Antirefleks na fotoosetljivim organskim sočivima omogućava transparentnosti ovih sočiva, u neaktiviranom stanju tj. uslovima rada u zatvorenom prostoru, sa odgovarajućim belim sočivima, a da pritom zadržavaju 100% zaštitu od UV zračenja koje je prisutno u kancelarijskom okruženju ( neonsko osvetljenje, ekrani računara , itd.).

Hard Satin Coat – HSC

Hard Satin coat je višeslojni antirefleks sa superiornim hidrofobnim svojstvima sa dodatnim tvrdim slojem protiv grebanja (HC). Satin coat stvara glatku kompaktnu površinu na Vašim sočivima i omogućava sigurnu zaštitu od lepljenja nećistoća i masnih naslaga. Pri uslovima zamagljivanja, usled nemogućnosti lepljenja, čestice vodene pare će brzo izčeznuti sa površine Vaših sočiva.

Preporuke: Posebno se preporučuje primena HSC sloja kod materijala sa povećanim indeksom prelamanja i kod fotoosetljivih organskih materijala (Transitions i Sunsensors). Antirefleks na fotoosetljivim organskim sočivima omogućava transparentnosti ovih sočiva, u neaktiviranom stanju tj. uslovima rada u zatvorenom prostoru, sa odgovarajućim belim sočivima, a da pritom zadržavaju 100% zaštitu od UV zračenja koje je prisutno u kancelarijskom okruženju ( neonsko osvetljenje, ekrani računara , itd.).

Bojenje

Organska sočiva se boje u niz modernih boja u bilo kojoj nijansi. CR 1.6 i impakt sočiva se boje do 60%, dok se polikarbonat ne može obojiti. Obojena sočiva pružaju veću zaštitu u vidljivom i u UV delu spektra sunčevog zračenja.

Preporuke: Nakon bojenja na organska sočiva je moguće naneti HC, MC odnosno HMC sloj.


logo