Tipovi sočiva

Kiseonik je klučni faktor za zdravlje rožnjače. Ukoliko rožnjača nije u dovoljnoj meri snabdevena kiseonikom, javlja se hipoksija praćena nizom simptoma i tegoba, a zdravlje rožnjače i njena i normalna funkcija bivaju ugroženi.

Obična (hidrogel) kontaktna sočiva ponašaju se kao barijera snabdevanju kiseonika ka rožnjači. Ipak, kiseonik do nje dolazi na dva načina: kroz suzni film koji se „pumpa“ iza sočiva, kada se sočivo pomera usled treptanja i direktno kroz materijal sočiva.

Meka kontaktna sočiva su tipovi sočiva (koja se mnogo manje pomeraju od tvrdih ili gas propusnih sočiva) imaju razmenu suza samo od 1% do 5%. Zbog toga nije dovoljno snabdevanje kiseonikom samo kroz suzni film, već je neophodna veća transmisija kiseonika i kroz samo sočivo. To znači da materijal sočiva mora imati visoku propusnost kiseonika, što se se ogleda kroz visok Dk faktor. Nekada se smatralo da je sadržaj vode kontaktnog sočiva ključni faktor za zdravlje i udobnost kontaktnih sočiva. Međutim, razvoj nauke i tehnologije doprineo je da se danas zna da je za zdravlje rožnjače, prilikom nošenja kontaktnih sočiva, najvažnija propusnost kiseonika.

U želji da to postigne, kompanija CIBA VISION je, prva u svetu, napravila kontaktna sočiva od silikon hidrogel materijala i postavila standard koji se sada već uveliko primenjuje. SILIKON HIDROGEL materijal kontaktnih sočiva ima značajno veći Dk, tj. propusnost kiseonika, u odnosu na hidrogel materijale.

Kompanija CIBA VISION je tvorac cele familije kontaktnih sočiva AIR OPTIX sa visokom propusnošću kiseonika napravljenih od silikon hidrogel materijala, kao i najzdravijeg kontaktnog sočiva na svetu (AIR OPTIX NIGHT&DAY), sa najvećim Dk faktorom ikada.

Tipovi sočiva

CIBA VISION preporuka za izbor sočiva na osnovu specifičnih potreba pacijenata


Highslide for Wordpress Plugin