Kornealna topografija rožnjače

Kornealna topografija rožnjače

Kornealna topografija rožnjače je dijagnostička metoda u oftalmologiji,kojom se dobija detaljan opis rožnjače.Ona se koristi ZA DIJAGNOZU,PROCENU,PRAĆENJE I LEČENJE pojedinih degenerativnih oboljenja i stanja na rožnjači.

Program za kontaktna sočiva
Topografija je, takođe, potrebna radi preciznog određivanja (fitovanja) kontaktnih sočiva i izuzetno je korisna u ranom otkrivanju i praćenju napredovanja keratokonusa. Program za kontaktna sočiva automatski fituje najadekvatnije kontaktno sočivo za pregledano oko i na taj način olakšava rad oftalmologa – kontaktologa.

Program analize zenice
Služi za dinamičku i statičku pupilografiju. Pupilometar može izvesti dinamičku pupilografiju i procenu centra i veličine zenice pri fiksiranom stanju svetla kod statične pupilografije (photopic, mesopic i scotopic stanja). Ovaj program je važan u rešavanju problema oštrine vida koji nastaju kod pacijenata sa loše fitovanim kontaktnim sočivima (decentrirana).

 

ktr1   ktr2


logo