Pregled prednjeg segmenta oka


 Pregled prednjeg segmenta oka (Biomikroskopija) je najvažniji deo oftalmološkog pregleda.
Pacijent sedi sa jedne, a oftalmolog sa druge strane aparata i pregleda oči pacijenta binokularno. Biomikroskop služi da osvetli i prikaže pod velikim uveličanjem prednji segment oka (konjunktiva, beonjača, rožnjača, dužica, prednja očna komora, sočivo i prednji deo staklastog tela). Dodatnim instrumentima omogućen je pregled struktura komornog ugla, cilijarnog tela, očnog dna i merenje očnog pritiska. Biomikroskopom se takođe pregledaju i kontaktna sočiva na oku.


logo