Ljudsko oko

Oko je organ koji služi pretvaranju svetlosti u nervne impulse.

Ljudsko oko je parni organ koji djeluje slično fotoaparatima i kamerama: providni prednji delovi oka lome zrake svetlosti projektujući umanjenu i obrnutu sliku na fotosenzitivnu mrežnjaču gde se u specijalizovanim nervnim ćelijama obavlja pretvaranje u električne nervne impulse.

Oko je najvažnije ljudsko čulo jer njime primamo 90% svih informacija iz okoline. Omogućuje svesnu percepciju svetla, vid, koji, pored ostalog, omogućuje razlikovanje boja i percepciju dubine. Ljudsko oko ima vidni ugao od 200° i može razlikovati 10 miliona nijansi boja.

Svako oko pokreće po tri para očnih mišića: dva para ravnih, i jedan par kosih mišića. Očna jabučica je pokretljiva oko sve tri ose, poput kardanskog zgloba. Očna jabučica ima tri omotača. Vanjski čine beličasto-poluprovidna beonjača i providna rožnjača. Beonjača daje oku stanovitu čvrstoću i oblik. Na nju se pripajaju spoljni očni mišići (druga njihova hvatišta su na površini očne šupljine: ravnih i donjeg kosog na vezivnom prstenu oko optičkog nerva u vrhu očne šupljine, dok se gornji kosi mišić pripaja na gornju koštanu površinu očne šupljine). Dublje od beonjače je srednja očna omotnica ili uvea, koju čine krvni sud, dužica i cilijarno telo. Ona je prokrvljena mnogim krvnim venama. Krvni sud sadrži pigment koji sprečava prodiranje svetlosti u očnu jabučicu na bilo kom mestu osim zenice.

Boja dužice zavisi o količini pigmenta: što je više pigmenta, to je oko tamnije – najviše pigmenta sadrže tamnosmeđe dužice, zatim svetlosmeđe, zelene, a najmanje-pigmenta imaju plave dužice.

Albino ljudi u očima nemaju pigmenta i dužice su im providne, pa nam se zbog odraza svetlosti s krvnih vena dužice, krvnog suda i mrežnjače čini da su im dužice sivkastoružičaste. Unutrašnji sloj očne jabučice čini mrežnjača koja ima dva dela: optički i slepi. Mrežnjača je poluprovidna membrana sastavljena od četrdesetak vrsta nervnih ćelija. Deo mrežnjače odgovoran za oštrinu vida je žuta pega. Žuta pega je središnji deo mrežnjače gde su nervne ćelije najgušće raspoređene. Pored žute pege nalazi se početak vidnog nerva koji je neosetljiv na svetlo, pa se njegova projekcija u vidnom polju naziva slepa pega. Sadržaj očne jabučice čine očna vodica, sočivo i staklasto telo.


logo