Funkcija i anomalije

Funkcija i anomalije :

Naše oči su naš prozor u svet. Dobar vid nam omogućava da razumemo naše okruženje i da u potpunosti iskusimo život. Vid je najvažniji od svih čula. Problemi sa vidom direktno utiču na kvalitet našeg života: bilo da pokušavamo da vidimo koliko je sati na zamućenom budilniku, svakog jutra ili smo prinuđeni da nosimo kontaktna sočiva. Refraktivna hirurgija može da eliminiše te probleme, da nam obezbedi bolji vid i da nam omogući energičniji i aktivniji životni stil.

Kroz ljudsko oko sa normalnim vidom, svetlosni zraci se pri prolasku prelamaju, odnosno refraktuju, preko dve glavne zakrivljene površine: rožnjače (korneje) i sočiva. Njihova glavna svrha je da svetlost prelome na taj način da se zraci ukrste tačno na mrežnjači (retini), koja se nalazi na unutrašnjem zidu očne jabučice. Mrežnjača ima ulogu sličnu onoj koju ima film u foto aparatu. Ona taj svetlosni stimulans pretvara u nervne impulse i preko očnog živca šalje informaciju do onog dela kore velikog mozga koji je “zadužen” za vid. Na ovaj način naše oko se ponaša slično kao kamera koja snima film koji naš mozak očitava.

legenda: A – staklasto telo, B – sočivo, C – rožnjača, D – zenica, E – dužica, F – beonjača, G – očni živac, H – mrežnjača

Anomalije vida (Ametropia)
Kod oka sa normalnim vidom, rožnjača i sočiva su usklađena sa dužinom očne jabučice. Kod mnogih očiju ovo nije slučaj i tačka u kojoj se svetlosni zraci prelamaju nije na mrežnjači.

Kratkovidost (Miopija)
Kod kratkovidosti nismo u mogućnosti da jasno vidimo udaljene predmete. Očna jabučica je u tom slučaju duža od normalne ili je rožnjača zakrivljenija nego što je to uobičajeno. Svetlosni zraci se prelamaju ispred mrežnjače što sliku udaljenih predmeta čini zamućenom.

Dalekovidost (Hipermetropija)
Dalekovidi ljudi imaju problem sa posmatranjem predmeta koji su blizu, ili na primer, sa čitanjem. Njihove očne jabučice su kraće ili je rožnjača zaravnjenija nego što je uobičajeno, tako da se svetlosni zraci prelamaju iza mrežnjače. Kao rezultat ovoga, predmeti koji su blizu se ne vide jasno.

Astigmatizam (Cilindar)
Kratkovidost i dalekovidost mogu biti praćene astigmatizmom. U tom slučaju rožnjača je nejednako zakrivljena u različitim pravcima, tako da se svetlosni zraci različito prelamaju u različitim tačkama ispred i iza mrežnjače čineći sliku zamućenom ili iskrivljenom i na daljinu i na blizinu.

Presbiopija (Staračka dalekovidost)
Mnogi ljudi pate od dalekovidosti koja je u vezi sa starenjem. Oštrina vida na blizinu se vremenom smanjuje tako da su mnogim ljudima posle četrdesetih godina života za čitanje potrebne naočare za blizinu. Ovo se dešava jer vremenom očna sočiva stare i gube elastičnost i sposobnost prilagođavanja. Pošto uzrok presbiopije nisu dužina očne jabučice ili nepravilan oblik rožnjače, tretman laserom pruža ograničene rezultate. U koliko patite od staračke dalekovidosti, pitajte svog lekara za moguće tretmane koji mogu da poboljšaju vaš vid.


Highslide for Wordpress Plugin