Očni pregled Beograd

PREGLED ZA SOČIVA  | PREGLED ZA NAOČARE | PREGLED PREDNJEG SEGMENTA OKA | MERENJE OČNOG PRITISKA | PREGLED OČNOG DNA | LEČENJE SLABOVIDOSTI

OČNI PREGLED BEOGRAD ZA SOČIVA
Keratometrija je merenje zakrivljenosti rožnjače specijalnim aparatima, keratometrom ili autokeratorefraktometrom i beleženje dobijenih rezultata. Parametri zakrivljenosti rožnjače su izuzetno važni prilikom adekvatnog određivanja, fitovanja kontaktnih sočiva.
Refraktometrija je određivanje refrakcije oka. Posle cikloplegije, refrakcija se određuje i proverava kompjuterizovanim refraktometrom. Refraktometar precizno i uz mali gubitak vremena određuje refrakciju oka. Dok keratometrom merimo astigmatizam rožnjače, refraktometrom utvrđujemo ukupan astigmatizam oka (kornealni i lentalni).
Autokeratorefraktometrija (AKR) omogućava precizna, pouzdana refraktometrijska i keratometrijska merenja čak i kod zenice veličine od 2.0 mm. Zbog toga se lako dobijaju precizni dijagnostički rezultati kod starijih pacijenata, kod onih koji boluju od glaukoma (povišen očni pritisak) ili imaju asimetrične zenice. Aparat je jednostavan, tačan, brz, a sam proces merenja je lak za pacijente.
Merenje prečnika rožnjače je važno pri određivanju kontaktnih sočiva. Izmerene vrednosti za oba oka štampaju se zajedno sa ostalim podacima (keratometrija i refraktometrija).

PREGLED ZA NAOČARE
Pregledom za naočare specijalista oftalmolog Vam određuje optimalnu dioptrijsku jačinu , koja se ugrađuje u Vaše naočare. Naglasak je napreciznom oftalmološkom pregledu, jer različite dioptrije imaju svoje različite zakonitosti i ukoliko to ne ispoštujemo, moguće su negativne reperkusije na Vaš vid.
Prepisivanje naočara: Refrakcijske greške su najčešće promene koje se susreću u oftalmološkoj praksi. Naočarle su tradicionalno pomagalo u rešavanju refrakcijskih anomalija osobito onima sa visokom kratkovidošću, dalekovidošću ili astigmatizmom.
Među najčešćim refrakcijskim poremećajima oka ubrajamo:
1. Dalekovidost (hipermetropia)
2. Staračka dalekovidost (presbyopia)
3. Kratkovidost (miopia)
4. Astigmatizam (astigmatismus)


Highslide for Wordpress Plugin