Redovna zamena sočiva

Vrste kontaktnih sočivaRedovna zamena sočiva

Koliko često pacijenti zamenjuju svoja kontaktna sočiva? Rezultati novog istraživanja su poražavajući jer čak 40 posto ispitanika nije uopšte obraćalo pažnju na rok trajanja sočiva.

Studija sa gotovo dve hiljade odraslih osoba, korisnika kontaktnih sočiva iz Kanade je pokazala da 40 posto korisnika ne zamenjuje svoja kontaktna sočiva u skladu sa smernicama proizvođača. Pacijenti su nosili različite vrste sočiva: 45% je upotrebljavalo silikon-hidrogel sočiva koja treba zameniti svake dve nedelje, 39% ispitanika je nosilo sočiva koja bi trebalo menjati jednom mesečno, a 16% je koristilo sočiva za jednokratnu upotrebu. Njih treba zamenjivati svakodnevno. No 40%o korisnika kontaktnih sočiva se ne pridržava uputstva proizvođača o roku trajanja.

Najčešći razlozi presporog menjanja sočiva uključivali su izjave da su “zaboravili kada tačno moraju nabaviti nova sočiva” dok je za druge “ušteda novca najveći razlog zbog kojeg se ne pridržavaju uputstva proizvođača”.

Uz sve to, 9% ucesnika istraživanja je dobilo uputstva od svog oftalmologa za nošenje sočiva duže nego što to preporučaju proizvođači.

Ne pridržavanju uputstva proizvođača o roku trajanja sočiva bili su skloniji mlađi učesnici istraživanja.

 


logo