Merenje očnog pritiska

gon

Merenje očnog pritiska

Merenje očnog pritiska (tonometrija) bi trebalo da bude sastavni deo standardnog oftalmološkog pregleda. Obično se koristi instrument koji se zove aplanacioni Goldman-ov tonometar, uz prethodnu primenu anestetika u obliku kapi i fluoresceina. Dobijene vrednosti mogu biti normalne ili povišene. Povišen očni pritisak ukazuje da pacijent najverovatnije boluje od glaukoma.

Glaukom, povećan očni pritisak ili „zelena mrena“ je ozbiljno oboljenje oka. Ovu bolest karakteriše povremeno ili trajno povećanje očnog pritiska, oštećenje vidnog živca i propadanje vidnog polja. Ako se bolest ne leči, završava se slepilom. Pored neospornog razvoja medicine, samim tim i oftalmologije, glaukom (povišen očni pritisak) i danas spada u vodeće uzroke slepila.

Samo rano otkriveni glaukom, sa rano započetim lečenjem i redovnim kontrolama ima izgleda na uspeh u očuvanju vida.

Gonioskopijom pregledamo ugao prednje očne komore. Prilikom gonioskopije upotrebljavaju se oftalmološki instrumenti: gonioskop ili Goldman-ova prizma sa tri ogledala. Pregled se izvodi na biomikroskopu. Gonioskopija je jedna od najvažnijih metoda za utvrđivanje tipa glaukoma (povišenog očnog pritiska).


logo