Pregled očnog dna

od1Pregled očnog dna oftalmoskopom je klasična direktna oftalmoskopija i sastavni je deo standardnog očnog pregleda. Slika očnog dna koja se vidi je realna, uspravna i uvećana za oko 14 – 15 puta.

  • Na očnom dnu sagledavamo:
  • papilu – glavu očnog živca (mesto na kome očni živac izlazi iz očne jabučice),
  • tačku jasnog vida (macula lutea),
  • krvne sudove
  • eventualne patološke promene.

od2Za pregled detalja na retini (mrežnjači) kao što su krvni sudovi, nervi, krvarenja, degeneracije, upotrebljava se zelenoplavičasto, Vogt-ovo svetlo. Pri ovom svetlu naročito je upadljiva žuta boja tačke jasnog vida, te je ono pogodno za analiziranje promena u makuli.

Prilikom pregleda papile – glave očnog živca sa naročitom pažnjom se posmatra boja i granice papile, te veličina, oblik i pravilnost centralne jamice i krvnih sudova. Kod glaukoma (povišenog očnog pritiska) ova jamica je povećana, što ukazuje da je deo nervnih vlakana već uništen.


Highslide for Wordpress Plugin