Astigmatizam

ASTIGMATIZAM  – refrakciona anomalija koja je uslovljena nepravilnom zakrivljenošću rožnjače tako da je prelomna moć rožnjače različita u raznim meridijanima.

Uzrok nastanka i podela
Astigmatizam može biti urođeni i stečeni. Stečeni astigmatizam nastaje usled povreda i  inflamatornih lezija rožnjače i ne može se popraviti korekcionim staklima.

Astigmatizam kod koga se dva glavna meridijana oka nalaze pod pravim uglom podložan je ispravljanju inaziva se regularni (pravilni) astigmatizam. U velikoj većini slučajeva meridijani najveće i najmanje zakrivljenosti nalaze se gotovo ili potpuno vodoravno i uspravno. Ako se meridijani najveće i najmanje zakrivljenosti nalaze pod pravim uglom, ali nisu postavljeni vodoravno i uspravno, takav oblik regularnog astigmatizma naziva se kosi astigmatizam. Kada ose nisu pod pravim uglom već se ukrštaju koso, optički sistem se još uvek može popraviti sfero – cilindričnom kombinacijom, a stanje se naziva dvostruko kosi astigmatizam. Kad se nepravilnosti zakrivljenosti meridijana ne mogu povezati ni sa kakvom geometrijskom figurom, stanje se naziva iregularni (nepravilni) astigmatizam. Treba još pomenuti da pored kornealnog postoji još lentalni ( sočivo) i retinalni astigmatizam. Lentalni se javlja kao posledica zamućenja u sočivu, a retinalni usled poremećaja položaja u makuli usled patoloških promena (otoci, ožiljci).

astigmatizam

Astigmatizam – Dijagnoza
Astigmatizam se lako dijagnostikuje oftalmološkim pregledom s refrakcionim testom. Deci ili osobama koje ne mogu odgovarati na pitanja greška se određuje testom koji koristi reflektovano svetlo (retinoskopija). Posebnim instrumentima može se meriti zakrivljenost rožnjače, a isto tako i napraviti mapa njene površine (topografija rožnjače). Modernim instrumentima može se dobiti video keratograf – prikaz površine rožnjače u obliku reljefne mape različitih boja. 

Astigmatizam – Klinička slika
Kad postoji astigmatizam značajnog stepena, oko nikako ne može da stvori jasnu sliku na mrežnjači, oštrina vida je značajno smanjena. Kako bi stvorio jasnu sliku pacijent pokušava da fokusira na mrežnjaču jednu od fokusnih linija. Ovo je prirodni proces prilagođavanja. Zbog usmeravanja pažnje na fokalnu liniju, bolesnik vidi okolinu na poseban način. Krugovi se izdužuju u ovale, tačka svetlosti izgleda produžena. Ako posmatra dve uspravne linije, jedna od njih će biti zamućena. U svakom slučaju pravilnog astigmatizma jedna linija će uvek biti jasna, a druga zamagljena. Ovo se koristi u dijagnostici astigmatizma pomoću određenih geometrijskih figura. Ako je osa cilindra kosa, glava se često drži nagnuta na jednu stranu kako bi se smanjila deformacija slike. Ova navika kod dece može dovesti do razvoja skolioze. U svim slučajevima postoji sklonost zatvaranja kapaka napola, kao kod kratkovidosti, jer se na taj način izbegavaju zraci iz jednog meridijana i predmet posmatranja može biti jasniji. Stalan napor tokom pokušaja akomodacije (prilagođavanja) kako bi se stvorila jasna slika uzrokuje simptome slabosti i zamora oka. Ovo je naročito značajno u slučaju malih astigmatskih greški gde je uspeh akomodacije dobar pa se oko stimuliše na jači napor.

U većini slučajeva male greške ne uzrokuju tegobe i prihvataju se kao prirodne. U ostalim slučajevima moguće je postojanje niza simptoma – glavobolje koje variraju od blage čeone do jake eksplozivne glavobolje i celi niz poremećaja kao što su vrtoglavica, razdražljivost, umor. Za razliku od kratkovide osobe, astigmata škilji pri pogledu na blizinu i na daljinu. Kao i kratkovidi, astigmati pri čitanju često drže tekst blizu očiju. Deca s većim stepenom astigmatizma obično ne znaju da imaju zamagljen vid jer nikada nisu videla fokusiranu, jasnu sliku predmeta.

Astigmatizam – Lečenje
Regularni astigmatizam se koriguje cilindričnim staklima ili kombinacijom cilindričnih i sfernih siočiva koja kada su sjedinjena u jednom staklu, nazivaju se sferocilindrična stakla. Osim naočarima, astigmatizam se ispravlja i odgovarajućim sočivima.
Hirurška grana koja leči astigmatizam naziva se refrakciona hirurgija jer se njome ispravljaju poremećaji prelamanja svetlosti. Cilj refrakcione hirurgije je preoblikovanje delova oka.


logo