Obuka za polutvrda kontaktna sočiva

 

OBUKA ZA POLUTVRDA KONTAKNTA SOČIVA

eye care111

 • Čistoća je izuzetno važna prilikom održavanja kontaktnih sočiva. Pre rukovanja sočivima važno je uvek dobro oprati ruke blagim tečnim sapunom i obrisati ih čistim peškirom koji ne ostavlja dlačice ili ih prosušiti vazduhom.

 • Kod rukovanja sočivima koristiti isključivo jagodice prstiju, a ne nokte. Noktima se oštećuje ili sočivo ili oko.
 • Voditi računa da se sočiva ne polome prilikom otvaranja novog pakovanja ili prilikom održavanja i rukovanja sočivima

 • Kaseticu za čuvanje kontaktnih sočiva treba menjati mesečno, najređe svaka tri meseca. Mnogi korisnici redovno održavaju higijenu sočiva ali zaboravljaju na kaseticu za čuvanje kontakntih sočiva. Kaseticu treba posle svake upotrebe ispirati rastvorom za ispiranje sočiva (ne običnom vodom) i osušiti na vazduhu. Na taj način se rizik od razmnožavanja bakterija ili gljivica u kasetici svodi na minimum.
 • Važno je da se polutvrda kontaktna sočiva očiste i dezinfikuju posle svake upotrebe.

 • Rastvor za održavanje sočiva, konzervans, nikada ne upotrebljavati dva puta. Konzervans obavezno menjati svake večeri.

 • Ako se nekoliko dana polutvrda kontaktna sočiva ne nose, mogu se držati u zatvorenoj kasetici, bez mehaničkog oštećenja i menjanja tečnosti najduže 7 dana.

 • Ako se sočiva ne nose duže vreme, svakog 7og dana treba sočiva očistiti i potopiti u svež konzervans.

 • Posle duže pauze, pre postavljanja, sočiva treba mehanički očistiti deterdžentom, isprati u ohlađenoj prokuvanoj ili destilovanoj vodi i držati u svežem konzervansu najmanje 6 sati.

 • Sočiva treba redovno uklanjati sa oka pre spavanja da se ne bi oštetila rožnjača

 • Kaseticu uvek poneti sa sobom kada se boravi van kuće.

 • Šminku nanositi posle postavljanja sočiva, a sočiva uklanjati pre skidanja šminke.

 • Posle detaljnog pregleda pacijenata oftalmolog – kontaktolog preporučuje adekvatan rastvor za održavanje sočiva. Neadekvatni rastvori za održavanje sočiva indukuju toksične ili alergijske reakcije.

POSTAVLJANJE KONTAKTNIH SOČIVA

UJUTRO kontaktno socivo

 • Postavljanje sočiva na oči i njihovo čišćenje obaviti iznad neke ravne površine.

 • Desnom rukom izvaditi desno sočivo iz kasetice i odmah ga postaviti na oko.

 • Staviti sočivo na jagodicu kažiprsta desne ruke. Ako je sočivo isprano naneti na njega kap veštačkih suza. Srednjim prstom iste ruke treba povući donji kapak desnog oka.

 • Zatim, srednjim prstom leve ruke, treba povući gornji kapak desnog oka. Kapak se mora uhvatiti blizu trepavica kako bi se sperčilo prerano treptanje.

 • Potrebno je gledati pravo u svoje oko u ogledalu i postaviti sočivo na oko. Pažljivo pustiti kapak i trepnuti.

 • Otvoriti oko i proveriti da li je sočivo na pravom mestu. Vid mora biti jasan, a udobnost zadovoljavajuća. Ako se oseća nelagodnost, možda sočivo nije čisto. Ako je vid zamućen, verovatno se sočivo pomerilo i nije na pravom mestu. Ako se sočivo pomerilo, zatvoriti oko i preko kapka kažiprstom pomeriti sočivo prema sredini oka.

 • Levo KS postaviti na isti način upotrebljavajući levu ruku.

 • Kaseticu uvek poneti kada se boravi van kuće

UKLANJANJE KONTAKTNIH SOČIVA

UVEČEpolutvrdo socivo

 • Uklanjanje sočiva sa oka raditi iznad neke ravne površine

 • Kako se sočivo ne bi izgubilo preporučljivo je nagnuti se nad postavljeni peškir ili postaviti dlan leve ruke ispod desnog oka

 • Kažiprst desne ruke postaviti između gornjeg i donjeg kapka, na spoljašni ugao desnog oka. Kažiprstom povući spoljašnji ugao oka prema spolja i gore. Ne žmuriti, već sve vreme držati oko otvoreno

 • Sada jako trepnuti. Sočivo će izleteti sa oka ili na peškir ii na postavljeni dlan.

ADAPTACIJA – NAVIKAVANJE NA SOČIVA

 • Navikavanje na polutvrda kontaktna sočiva ima propisanu proceduru

 • Sočiva se prvog dana nose 2 sata i svakog narednog dana vreme nošenja se produžava za 1 sat, sve do 10 sati nošenja (drugog dana 3, trećeg dana 4… 9 dana 10 sati)

PRVA KONTROLAobuka za polutvrda sociva

 • Obavezna je prva kontrola na 10 sati nošenja sočiva.

 • Kontrolni pregledi su u intervalima od 6 do 12 meseci tokom prve godine nošenja sočiva, a zatim jednom godišnje.

 • U toku nošenja polutvrdih kontaktnih sočiva dozvoljena je pauza u 24 sata u toku nedelje (npr u petak ste uobičajeno nosili sočiva, u subotu ih niste nosili, u nedelju obavezno treba da nastavite sa nošenjem sočiva )

 • Ako je pauza u nošenju sočiva duža od 24 sata poteebno je ponovo sprovesti adaptaciju na sočiva

MERE PREDRASTROŽNOSTI

 • Poštujte striktno uputstva

 • Ako dođe do crvenila oka, iritacije ili pojave bola, odmah skinite sočiva i konsultujte se sa očnim doktorom.

 • Izbegnite kontaminaciju sočiva šminkom ili aerosolnim sprejevima, kao i nošenje sočiva blizu otrovnih – štetnih isparenja. Sprejeve koristite pre stavljanja sočiva. (lak za kosu, parfeme, dezodorans…)

 • Sve što uzrokuje suvoću oka može učiniti sočiva neudobnim i povećati rizik od infekcija (upotreba računara, čitanje, gledanje tv, zagađenje vazduha – dim od cigareta, suva klima, vetar, centralno grejanje, vožnja, alkohol, trudnoća i dojenje, putovanje avionom… )

 • Ovlaživanje sočiva – staviti veštačke suze preko sočiva. Upotreba veštačkih suza dovodi do poboljšanja komfora.

 • Prašina, dim , sprejevi, polen, takođe mogu izazvati iritaciju oka.

 • Oštećena kontaminirana sočiva odmah zamenite novim

 • Odustanite od dugačkih noktiju koja pogoduju razvoju bakterija.

 • Koristite sočiva za bavljenje sportskim aktivnostima u vodenoj sredini, samo ako istovremeno nosite vodonepropustne naočare za vodu

UPOZORENJEpolutvrda kontaktna sociva

 • Nemojte spavati sa kontaktnim sočivima na očiva

 • Nemojte nositi kontaktna sočiva duže od fabrički određenog i naglašenog perioda trajanja

 • Nemojte koristiti proizvode kućne hemije za čišćene sočiva

 • Nemojte nositi sočiva kada koristite kapi za oči (osim ako Vam oftalmolog savetuje drugačije)

 • Nemojte ispirati sočiva ili kasetu za čuvanje sočiva vodom iz česme, već ohlađenom prokuvanom ili destilovanom vodom ili fiziološkim rastvorom

 • STROGO poštujte period adaptacije na polutvrda kontaktna sočiva

OBAVEZNE NAOČARE

 • Nošenje kontaktnih sočiva ne isključuje upotrebu naočara. Pacijenti koji nose KS, moraaju da imaju i nose naočare, bilo da ih kombinuju sa sočivima, ili da ih nose kad iz bilo kojih razloga ne koriste sočiva.

 • Prilikom određivanja naočara, potrebno je veče pre odlaska u ordinaciju skinuti polutvrda kontaktna sočiva ili br 1-2h pre određivanja naočara.Looking through the glasses at eye chart

 • VAŽNO – Određivanje dioptrije i prepisivanje naočara, fitovanje kontaktnih sočiva,obuku za pravilno održavanje i nošenje sočiva, pregled očiju i kontrole radite samo kod stručnjaka za tu oblast – kod oftalmologa – kontaktologa.


logo