Vreme zamene sočiva

Od početka nošenja kontaktnih sočiva na njima počinju da se skupljajui čestice proteina i lipida. Veća taloženja pogoršavaju izdržljivost kontaktnog sočiva, pa zbog toga kontaktno sočivo postaje dobar domaćin za razne mikroorganizme i bakterije koje ugrožavaju zdravlje Vaših očiju. Zato Vam na osnovu višegodišnjeg iskustva preporučujemo da uzimate sočiva sa što kraćim rokom upotrebe: dnevna ili mesečna.
Vreme zamene sočivaNe postoji mogućnost da dođe do kontaminacije samog sočiva čak i lošijim održavanjem od strane pacijenta, što nije slučaj sa sočivima za duže vremensko nošenje: tromesečna i godišnja. Preporučujemo da se disciplinovano pridržavate roka trajanja sočiva preporučenog od oftalmologa: mesečna nositi jedan mesec – ne duže, tromesečna tačno 90 dana – ne prekoračivati rok trajanja sočiva, jer postaje nebezbedno i potencijalno opasno po samo oko. Molimo da nas poslušate i pridržavate se saveta sa obuke za nošenje i da ih dosledno primenjujete. Još jednom Vam naglašavamo da poštujete rokove i preporuke vreme zamene sočiva .


logo