Važno je znati o sočivima

Važno je znati o sočivima• Obavezno uklanjanje sa oka pre spavanja – većina sočiva nije napravljena za višednevno nošenje, te ih treba obavezno ukloniti sa oka pre spavanja.

• Obavezno redovno održavanje – održavanje sočiva služi da se očuva kvalitet optike, sprečava oštećenja površine sočiva, odstranjuje već nastale depozite, redukuje broj patogenih mikroorganizama i produžava život sočiva. Neophodno je svakodnevno čišćenje, ispiranje, dezinfekcija i enzimski tretman (odstranjivanje depozita) kako bi se predupredile komplikacije. Ako su sočiva propisana za produženo nošenje (ukoliko se spava sa sočivima na očima) nikada ne treba dozvoliti da prođe duže od tri dana između dva čišćenja. Kontaktna sočiva ne treba prepisivati osobama koje nemaju i ne žele da steknu naviku svakodnevne higijene kontaktnih sočiva.

• Redovna zamena sočiva – sočiva imaju svoj rok trajanja i potrebno ih je redovno zameniti novim da ne bi doslo do ozbiljnih komplikacija (alergija, infekcija). Pojedina sočiva su dizajnirana za česte zamene. Oftalmolog preporučuje pacijentu režim nošenja i čišćenja, kao i režim zamene kontaktnih sočiva.

• Redovna kupovina preporučenih rastvora za održavanje sočiva – vrlo je važno da pacijenti poštuju preporuku lekara prilikom kupovine rastvora. Većina pacijenata ne nabavlja preporučeni rastvor ili ga ubrzo zamenjuje nekim jeftinijim sa obrazloženjem: “svi su rastvori isti”. Na žalost, nisu. Neadekvatni rastvori za održavanje sočiva indukuju toksične ili alergijske reakcije.

• Zabranjeno je razblaživati rastvore vodom da bi se uštedelo. Razblaženi rastvori nisu dobar dezinficijens te dolazi do infekcije i teških oboljenja oka. Napomena – ne smeju se koristiti proizvodi kućne hemije za čišćenje sočiva!

• Veštačke suze i ovlaživanje sočiva – sve što uzrokuje suvoću oka, može učiniti sočiva neudobnim i povecati rizik od infekcija (upotreba računara, čitanje, gledanje TV-a, zagadjenje vazduha – dim od cigareta, suva klima, vetar, centralno grejanje, voznja, alkohol, trudnoca i dojenje, pilule za kontracepciju, putovanje avionom, antihistaminici). Potrebno je ovlazivati sočiva stavljanjem veštačkih suza bez konzervansa preko sočiva. Upotreba veštačkih suza dovodi do rehidratacije mekih sočiva, poboljšanja kvaliteta suza i komfora.

• Navikavanje i nošenje tvrdih kontaktnih sočiva (PMMA i RGP) – navikavanje na tvrda kontaktna sočiva ima propisanu proceduru. Sočiva se prvog dana nose 2 sata i svakog narednog dana vreme nošenja se produžava za 1 sat, sve do 10 sati nošenja (drugog dana 3h, trećeg dana 4h … 9 dana 10h) kada je obavezna prva kontrola. Kada se oko adaptira na sočiva uobičajeno se nose izmedju 10 i 16 sati.

• Pauza u nošenju tvrdih sočiva – u toku nošenja tvrdih kontaktnih sočiva dozvoljena pauza je 24 sata u toku nedelje (npr. u petak su sočiva uobičajeno nošena, u subotu nisu nošena, u nedelju obavezno treba nastaviti sa nošenjem sočiva). Ako je pauza u nošenju sočiva duža od 24 sata potrebno je ponovo sprovesti adaptaciju na sočiva.

• Redovne kontrole – prilikom nošenja sočiva obavezne su redovne kontrole da bi se proverilo privikavanje na sočiva, vidna oštrina (povećanje dioptrije) i izbegle moguće komplikacije koje mogu nastati prilikom neadekvatnog nošenja i održavanja sočiva.

• Obavezna prva kontrola za meka kontaktna sočiva za dnevno nošenje je za 15 do 30 dana. Zatim, za 3 meseca, a potom za 6 do 12 meseci, po potrebi i ranije.
Obavezna prva kontrola za meka kontaktna sočiva za višednevno nošenje (ako se spava sa kontaktnim sočivima na očima) je dan posle početka nošenja. Sledeće kontrole su za nedelju dana, za 2 nedelje, a potom za 3 do 6 meseci, po potrebi i ranije.

• Obavezna prva kontrola za tvrda sočiva (RGP i PMMA KS) je na 10 sati nošenja. Ako se iz bilo kog razloga ne obavi tada, so iva se i dalje nose 10 sati do prve kontrole. Kontrolni pregledi za tvrda sočiva su u intervalima od 6 do 12 meseci tokom prve godine nošenja sočiva, a zatim, jednom godišnje. Kontrola se najređe obavlja jednom u dve godine kada se sočivo zamenjuje novim. Napomena: pojedina sočiva se zamenjuju godišnje.

• Čistoca je izuzetno važna pri rukovanju i održavanju kontaktnih sočiva. Pre rukovanja sočivima važno je UVEK dobro oprati ruke blagim šamponom (tečnim sapunom), obrisati ih čistim peškirom koji ne ostavlja dlačice ili ih prosušiti vazduhom.

• Čistite i dezinfikujte sočiva po uputstvu očnog lekara – kontaktologa ili striktno poštujući instrukcije navedene na pakovanju tečnosti za održavanje sočiva koju koristite.

Samo dosledno pridržavanje ovih uputstava i saveta očnog lekara omogućava zdravo i udobno nošenje kontaktnih sočiva.


logo