Održavanje sočiva

Održavanje sočivaOdržavanje sočiva 2Održavanje sočiva 3

 

 

 

Održavanje sočiva ima tri faze:
1. Čišćenje
2. Dezinfekcija
3. Deprotenizacija
Pre rukovanja kontaktnim sočivima uvek operite ruke. Uvek rukujte jednim sočivom da bi ste izbegli zamenu.

Čišćenje sočiva
Čišćenjem sočiva se otklanjaju mehaničke nečistoće sa površine sočiva. Odmah po skidanju, sočivo stavite na dlan leve ruke i sipajte dve do tri kapi tečnosti za čišćenje. Jagodicom kažiprsta desne ruke blago trljajte sočivo oko 20 sekundi sa obe strane. Posle čišćenja isperite sočivo fiziološkim rastvorom.

Dezinfekcija sočiva
Posle čišćenja sledi dezinfekcija sočiva. Ona je namenjena da uništi sve preostale mikrobe na površini sočiva. Ako se ne vrši dezinfekcija može doći do razmnožavanja mikroba što dovodi do teških infekcija i upala oka. Da bi se obezbedila potpuna dezinfekcija sočiva ona se moraju držati potpuno potopljena u rastvoru za dezinfekciju barem četiri sata.
Posle faze dezinfekcije i uobičajene procedure pranja ruku, izvadite sočiva iz posude za držanje i isperite fiziološkim rastvorom. Bacite upotrebljeni rastvor iz posude za držanje sočiva, dobro isperite posudu i osušite je.

Deprotenizacija sočiva
Preporučeno je svakih sedam do četrnaest dana korišćenje tableta za uklanjanje proteinskih naslaga sa površine sočiva.

Napomena
Uvek koristite proizvode koje preporučuje Vaš lekar.

 


logo