Fitovanje sočiva

Fitovanje sočiva

Fitovanje sočiva

fitovanje sociva 1

•Fitovanje mekih sočiva – teoretski, sva meka sočiva bez obzira koje su jačine, veličine i kako se proizvode, idealno su fitovana ako ispune pravilo “tri tačke dodira” (Threepoint touch). To znači, meka sočiva treba da budu paralelna sa gornjom i donjom sklerom i vrhom rožnjace koju dodiruju.
• Fitovanje tvrdih kontaktnih sočiva – prvobitni glavni princip prilikom fitovanja tvrdih kontaktnih sočiva bio je da se fituju najmanja i najtanja sočiva koja daju dobar fit i dobru vidnu oštrinu (Fit Small and Thin). Sočiva treba da budu udobna i da ne izazivaju bilo kakve fiziološke promene na rožnjaci.
• Savremena gas propusna sočiva imaju visoku propustljivost kiseonika te stoga mogu biti fitovana sa većim dijametrima, što omogućuje veći komfor i stabilnost sočiva.
• Određivanje dioptrije i prepisivanje naočara, fitovanje adekvatnih kontaktnih sočiva, obuku za pravilno održavanje i nošenje sočiva, pregled očiju i kontrole neophodno je da uradi stručnjak za tu oblast, oftalmolog kontaktolog.


logo