Očni nerv

Očni nerv

Očni nerv  sadrži 1,2 miliona vlakana, svaki od tih vlakana prenosi impulse koje je stvorila mrežnjača do mozga i omogućava nam da vidimo jasno sliku. Poremećaj očnog nerva se javlja u dva slučaja prilikom rođenja (kao faktor nasleđivanja) ili prilikom spoljašnjih faktora (kao razne bolesti).

Ocni_zivac

Poremećaj očnog nerva če izazvati određeni gubitak vida i može napasti jedno ili oba oka.
Vlakna iz očnog nerva iz oba oka se kombinuju u očnoj raskrsnici i dalje prenose sliku do mozga. Defekti očnog nerva koji se nalaze pre optičke raskrnice će samo uticati na jedno oko koje je pod traumom, dok poremećaj koji se nalazi posle očne rasksnice će uticati na vid kod oba oka.

Postoje mnogi poremećaji očnog nerva koji su naslednog faktora i onih izazvanim nekom traumom ili bolešću.

-Porođajno-nasledna očna neuropatija je naslednog faktora i obično se javlja kod 20-30 godina starih muškaraca.

-Očna neuroza nije naslednog faktora, glavni uzrok ove bolesti je multipleks skleroza.

-Glaukom jedna od najpoznatijih očnih bolesti napada i uništava isključivo očni nervna vlakna i sužava vidno polje.

 

 


logo