Pokušaji lečenja slepila

Uskoro pokušaji lečenja slepila  metodom matičnih ćelija.

Američka biotehnička kompanija, upravo je objavila kako je dala dozvolu da se započne sa ljudskim eksperimentima matičnih ćelija za lečenje slepila.
Naprednom tehnologijom matičnih ćelija, pokušava se lečiti Stargardtovu distrofiju makule, bolest od koje boluje 25 hiljada ljudi samo u SAD- u, te može ostaviti svoje ‘žrtve’ potpuno slepe. Ovo je tek drugi put, da je eksperimentalno lečenje ljudskim matičnim ćelijama odobreno.

Naučnik ove kompanije dr. Bob Lanter, potvrdio je da će se započeti sa ljudskim eksperimentalnim istraživanjima ovoga tipa, prenosi BBC.

Inače, što se ove bolesti tiče, ‘makula’, koja se još naziva i ‘žuta mrlja’, nalazi se u blizini pozadine oka, pa je ova mrlja velika tek nekoliko kvadratnih milimetara, ali zato omogućuje najvažnije vidne sposobnosti kao što su čitanje, razlikovanje boja… Kod degeneracije makule smetnja se nalazi na mestu najoštrijeg vida, te za posledicu ima to da se središnja oštrina vida oka potpuno ili delimično gubi, te vid u sredini vidnog polja postaje zamagljen, iskrivljen ili čak samo tamna mrlja.


logo