Bioničko oko

Bioničko oko,Minijaturni čip koji se ugrađuje u oko moći će da vrati vid pacijentima kojima je oštećen očni živac. Za sada preko veštačkog oka pacijenti razlikuju crnu, belu i sivu boju, mogu da prepoznaju belu liniju na putu, kao i obrise predmeta. Razlikuju svetlo i tamu i mogu da se orijentišu u prostoru.

Fizičari, elektroničari i lekari zajedničkim snagama su razvili novu vrstu implantata koji bi trebalo da pomogne osobama s oštećenim očnim živcem da ponovo vide. Minijaturni čip sa 60 elektroda hirurški se ugrađuje iza mrežnjače, sa zadnje strane očne jabučice ili u zadnji deo oka, gde ostaje trajno. On šalje impulse koji aktiviraju oštećen očni živac. Primenjuje se vrhunska hirurgija kako oko ne bi bilo oštećeno prilikom ugradnje. Veoma tanka žica učvršćuje oštećeni očni živac, a njena uloga je da prenosi svetlo i sliku u mozak, gde se oni procesuiraju. Osim ugrađenog čipa i žice, u oku nema drugih uređaja. Na posebnim naočarima koje pacijent treba da nosi nalazi se mala kamera sa odašiljačem koji šalje slike ka implantiranom čipu. Pacijent oko pojasa nosi i mali računar s baterijom, koja mu je izvor energije.

U stvari, preko očnog živca, koji ne sme da bude potpuno oštećen, svetlosni signal pretvara se u elektronski signal koji u mozgu stvara sliku – objašnjava dr Lindon da Kruz, hirurg oftalmolog koji je obavljao ovakve operacije. Veoma je važno to što smo prvi put pokazali da funkcioniše koncept u kojem su spojeni elektronska naprava i nervno tkivo, s očnim živcem. Istraživanje će trajati još tri godine, što znači da se bioničko oko u praksi može naći tek posle toga

Bioničko oko,Bioničko oko međutim, može da pomogne samo onim ljudima koji su nekad mogli da vide jer njihov mozak ima „iskustvo vida“ pa zna kako da procesuira vizuelne informacije. Oni koji su rođeni slepi, nažalost, nemaju potrebne neurološke preduslove za procesuiranje dobijenih podataka preko žice. Isto tako, očni živac mora da bude bar delimično funkcionalan jer u suprotnom podaci ne mogu biti u potpunosti procesuirani.

Kandidati za bioničko oko su osobe koje su izgubile vid zbog komplikacija vezanih za šećernu bolest, zbog degeneracije žute mrlje, traume ili neke nasledne bolesti.

Istraživači priznaju da ovo otkriće ima određena ograničenja jer za sada ne može da vrati savršen vid, ali oni veruju da će zahvaljujućem daljem napretku u tehnologiji moći da bude napravljena kamera veličine graška koja će da bude ugrađena u očnu jabučicu te će tako prirodno tkivo biti zamenjeno veštačkim. Trenutno, istraživači rade na razvoju čipa s većim brojem elektroda.


logo