Oznake na sočivima

Verovali ili ne postoji razlika između dioptrije za naočare i kontaktna sočiva. Kada je sočivo smešteno na oko vrlo verojatno će se njena snaga morati prilagoditi. Ovo je vidljivije kod viših i srednjih dioptrija. Osim toga stvarni parametri koji odgovaraju trebaju biti dokumentovani.Pogledajte ovaj uzorak dioptrije:
O.D. -4,00 8,3 14,4 Brand X
O.Š. -3,50 8,3 14,4 Brand X

Slova i brojevi
Prva stvar koju susrećemo su inicijali O.D. i O.Š. To su latinski inicijali za desno oko (Ocular Dexter) i levo oko (Ocular Sinister). Takođe možete videti R(right) i RE(right eye) za desno oko i L(left) I LE(left eye) za levo oko. Sledeće što vidimo -4,00 i -3,50. Ovo nam govori o snazi sočiva. Neki ljudi sa malo većom dioptrijom mogu primetiti da postoji varijacija snage između njihove dioptrije za naočare i dioptrije za kontaktna sočiva. To je zbog toga što se mora nadoknaditi nešto što se zove vrh udaljenosti (vertex distance). Što se sočivo bliže ili dalje pomiče to će se njegova snaga više promeniti. U slučaju pojedinca sa plus ili sočivom koje povećava, što se sočivo pomiče bliže prema oku to ono postaje slabije. Ova osoba može zahtevati malo jaču dioptriju za njena kontaktna sočiva. U slučaju osobe koja nosi minus ili sočivo koje smanjuje, što je sočivo bliže oku to ono postaje snažnije tako da će tu nosilac trebati malo manju dioptriju.

Nosilac kontaktnih sočiva sa astigmatizmom takođe može primetiti da se njegova snaga dioptrije razlikuje od snage dioptrije kod naočara. Često u slučaju malih količina astigmatizma lekar propisuje sočivo sa sferičnim ekvivalentom. To je mesto gde se jedna polovina korekcije astigmatizma dodaje na sferničnu snagu. Primer:
-1,00 -. 50 x 180 postaje -1,25

Dodatni parametri
U slučaju tvrdih sočiva sferični ekvivalent se ne mora koristiti. To je zbog sposobnost tvrdog sočiva da zadrži suze pod sočivom koje će ispraviti astigmatizam. Meka jednokratna sočiva to nemaju. One su sklone prekriti rožnjaču u skladu sa svojim oblikom. To nas dovodi do sledećeg skupa brojeva.
Nakon snage sočiva dolazimo do osnovne krive. Ovaj broj je polumera zakrivljenosti u milimetrima unutar krive. Lekar će pokušati uskladiti zakrivljenost sočiva sa zakrivljenošću rožnjače . Kao što je pomenuto ranije, meka sočiva se prilagođavaju rožnjači. Zbog svoje fleksibilne prirode meka sočiva imaju tendenciju odgovarati većem broju rožnjača sa manjim brojem osnovnih krivih. Često će proizvođač sočiva napraviti samo meka sočiva sa nekoliko krivih. Tvrda sočiva, s druge strane, treba da imaju tačniji oblik. Zbog njihove krute prirode, sočiva koja su previše strma ili previše ravna mogu uzrokovati nelagodnost. Nakon osnovne krive dolazimo do promera sočiva u milimetrima. Kao i osnovne krive, meka sočiva dolaze u ograničenom iznosu promera. To je zbog njihove prirode oblika koji najčešće odgovara rožnjačama. Opet kao i kod osnovnih krivih lekar će biti precizniji u određivanju promera tvrdih sočiva. Ako gledamo sa strane, vidimo da je rožnjača isturenija od ostatka oka. Područje gde se rožnjača sreće sa sklerom (beli deo) se zove limbus. Kako oko trepće ili se okreće kontaktna sočiva se pomiču. Meka sočiva dobro pokrivaju limbus. Kretanje sočiva uglavnom neće izazivati iritaciju. Kruta sočiva bi trebala biti dovoljno mala da omoguće kretanje sočiva bez da uleću u limbus i prouzrokuju iritaciju.

Marke kontaktnih sočiva
Na kraju imamo marku (brand). Lekar odabira koja sočiva su najbolja za vas na temelju nekoliko faktora. Neki od njih su kvalitet i količina suza, dužina planiranog nošenja sočiva, uslovi i zahtevi rada i hobija. Sočiva koja su izabrana od strane vašeg lekara odgovaraju vašim specifičnim zahtevima. Zbog toga je jako poželjno da se konsultujete sa vašim lekarom pre nego što se prebacite na neku drugu marku sočiva.


logo