Stručni tim oftalmologa

Dr Ljiljana Juričić

strucni tim oftalmologa

Stručni tim oftalmologa LENSOPTIC 

Dugogodišnji specijalista-oftalmolog,sa velikim iskustvom stečenim u Zavodu za zaštitu zdravlja železničara.

Član Društva kontaktologa-oftalmologa Srbije (COLS) i Evropskog društva kontaktologa (ECLSO)

Član Društva oftalmologa Srbije.

Sertifikovani kontaktolog sa dugogodišnjim iskustvom u primeni svih vrsta kontaktnih sočiva poseban akcenat na rešavanju najtežih slučajeva.

Od posebnog značaja je da naglasimo da je sjajan dečiji oftalmolog i da se svako dete rado vraća na kontrolni pregled.

Učesnik mnogobrojnih kongresa i simpozijuma u zemlji i inostranstvu gde je svojim aktivnim učešćem doprinela razvoju i uspešnosti istih.

Licencirani oftalmolog u Lekarskoj komori Srbije (LKS)

Prim. dr Sima Marjanović

Dugogodišnji rukovodilac kabineta za kontaktna sočiva i refrakcije na Očnoj klinici KCS u Beogradu.

Osnivač i dugogodišnji predsednik Društva oftalmologa-kontaktologa Srbije (COLS).

Sertifikovani kontaktolog .

Član Društva oftalmologa Srbije.

Član Evropskog Društva oftalmologa-kontaktologa (ECLSO) u kome je godinama predstavljao Srbiju.

Učitelj generacija mladih oftalmologa u oblasti primene kontaktnih sočiva i refrakcije.

Autor mnogobrojnih radova izlaganih i objavljenih u zemlji i inostranstvu iz oblasti kontaktologije i oftalmologije.

Organizator i suorganizator velikog broja kongresa i simpozijuma iz oblasti kontaktologije i oftalmologije.

Stručni savetnik firmi proizvođača kontaktnih sočiva u zemlji.

Stručni tim oftalmologa.

Licencirani oftalmolog u Lekarskoj komori Srbije (LKS).

Asist. dr Ivan Bogosavljević

strucni tim oftalmologa

Diplomirao 2010. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Godinu dana kasnije angažovan prvo kao saradnik u nastavi, a nakon toga izabran u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Anatomija na Medicinskom fakultetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Specijalističke studije iz oblasti Oftalmologije završava 2017. godine., od kada je i angažovan u oftalmološkoj ordinaciji „Lensoptic“ gde je i proveo predviđeno vreme u edukaciji i usavršavanju u primeni svih vrsta kontaktnih sočiva.

Autor i koautor u više od dvadesetak radova iz oblasti anatomije i oftalmologije. Učesnik brojnih kongresa, simpozijuma i sekcija kao predavač i član organizacionih odbora.

Član je Srpskog Lekarskog društva, Srpskog Anatomskog društva Srbije, Društva kontaktologa oftalmologa Srbije.
Licencirani oftalmolog u Lekarskoj komori Srbije.


logo